Ondergrondse

Champignonteelt

De vroegste meldingen van champignonteelt dateren van de 17e eeuw. In mergelgroeven nabij Parijs werden de eerste experimenten gedaan. Op het einde van de 19e eeuw was men erin geslaagd om op grote schaal te produceren. Dit kreeg omstreeks 1930 navolging in de Limburgse mergelstreek.

Einde van een tijdperk

Roosburgramp

De bedrijvigheid ontwikkelde er zich dusdanig snel dat, samen met de groeven rond Parijs, de grootste productie van Europa gehaald werd. Echter… in 1958 kwam er door de instorting van het gangenstelsel onder de Roosburg een abrupt einde aan. Deze ondergrondse kwekerij in Zichen-Zussen-Bolder behoorde destijds tot één van de grootste van Europa. 18 mensen lieten er het leven.

Nieuwe technieken

Na de ramp

Net in de periode van de ramp had men de techniek ontwikkeld om bovengronds in geklimatiseerde ruimten champignons te telen. Al snel verschoof de productie naar de “bovengrond”. Deze is dus vanaf dan niet meer streekgebonden.

In de veilige, stabiele, ondergrondse gangenstelsels van Riemst is men echter verder blijven telen. Dit op kleinere schaal en met een aflopend aantal telers… . Tot deze kwekerij in Kanne nu nog de enige plek in Vlaanderen is waar ondergronds geteeld wordt. Hopelijk gaat dit uniek historisch cultureel erfgoed van Riemst niet verloren.

Exclusief bij Grotten van Kanne VZW

Bezoek de ondergrondse champignonkwekerij